At the moment, hybridity and hybrid organizations, social enterprise and social innovation are my main research topics. Other subjects I am interested in and have published about are:

  • State and future of the field of public administration
  • Different forms of accountability, especially through the internet
  • Public management reform, e.g. joined-up and whole of government approaches
  • Urban governance

See below for a selection of my publications on these and other subjects.

Koppenjan, J.F.M., C.J.A.M. Termeer & P.M. Karré (Eds.) (2018). Themanummer: slimme sturing, Bestuurskunde, 27(2)

Karré, P.M., T. Schillemans, M. van der Steen & Z. van der Wal (eds.) (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom bestuurskunde.

Karré, P.M., T. Jansen, G. van den Brink (Eds.) (2017). Themanummer: de ‘boze burger’ en maatschappelijk onbehagen, Bestuurskunde, 26(4).

Karré, P.M. (2016). Integrated governance and public administration in The Netherlands. In: Secretariado Executivo do Forum para a Governação Integrada (ed.), Governação integrada: a experiência internacional e desafios para Portugal, Lisboa: Alves & Albuquerque, pp. 25-28.

Karré, P.M., I. Vanhommerig & E. van Bueren (Eds.) (2015). Themanummer: De stad als lab. Bestuurskunde, 24(1), 3-72.

Karré, P.M. & C. Paardekooper (Eds.) (2014). Themanummer: De grote verbouwing. Een bestuurskundig perspectief op veranderingen in stelsels van publieke voorzieningen. Bestuurskunde, 23(1), 3-54.

Vanhommerig, I. & P.M. Karré (2014). Public accountability in the internet age: Changing roles for governments and citizens. International Review of Public Administration, 19(2), pp. 206-217.

Karré, P.M., M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2013). Joined-up government in the Netherlands. Experiences with programme ministries. International Journal of Public Administration, 36, pp. 63-73.

Karré, P.M. & M.J.W. van Twist (2012). Twinning as an innovative practice in public administration. The Innovation Journal, 17(3), article 5

Karré, P.M., J. Alford, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole Of Government In Theory And Practice: An Exploratory Account Of How Australian And Dutch Governments Deal With Wicked Problems In An Integrated Way. In: Fenger, M. & V. Bekkers (eds.), Beyond Fragmentation And Interconnectivity. Public Governance And The Search For Connective Capacity. Amsterdam: IOS Press, pp. 97-113.

Karré, P.M., M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2011). Steering societal resilience – An empirical exploration of trends and challenges in government-citizen collaboration. In Groeneveld, S. & S. van der Walle (eds.). New steering concepts in public management (pp. 57-70), Bingley: Emerald.

Vanhommerig, I. & P.M. Karré (2011). Open Data en Dynamische Verantwoording Bestuurskunde, 20(3), 44-51.

Homburg, V.M.F. & P.M. Karré (Eds.) (2011). Themanummer: De bestuurlijke gevolgen van Web 2.0. Bestuurskunde, 20(3), 6-56.

Steen, M.A. van der, J. van der Spek, P.M. Karré, E. Wiemer, R. Peeters, S.S.H. Tseng, P.H.A. Frissen & M.J.W. van Twist (2011). Niets te zien: De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Den Haag: Boom Lemma.

Frissen, P.H.A., P.M. Karré & M.A. van der Steen (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Den Haag: NSOB.

Frissen, P.H.A. & P.M. Karré (2011). De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Den Haag: NSOB.

Steen, M.J. van der, W. Dicke, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). De Weg van het Geld. Den Haag: Boom Lemma.

M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2010). Kwaliteit door (ver)binding. Over de borging van kwaliteit bij uitvoeringsorganisaties. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement. 3, 29-40.

Steen, M.A. van der & P.M. Karré (2010). Verantwoorde vernieuwing. Een analyse van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Bestuurskunde, 19(3), 77-87.

Cels, S., J. de Jong, M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2010). Recovery.gov – Een experiment in dynamische verantwoording. Bestuurskunde, 19(1), 38-48.

Steen, M.A. van der, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Organizing government around problems. A case study of the two Dutch programme ministries for Youth and Family and for Housing, Communities and Integration. Ottawa: NS World.

Twist, M.J.W. van, P.M. Karré & S. Cels (2010). Beleidsdruk: een beschouwing. Den Haag: NSOB – Ministerie van BZK (Ministry for Internal Affairs).

Montfort, C.J. van, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties. Tussenrapportage voor het meerjarenonderzoeksproject Besturen van meervoudigheid. Tilburg / Den Haag: CBMO (Centre for the Governance of the Private Public Sector Enterprise) / NSOB.

Frissen, P.H.A. & P.M. Karré (eds., 2010): Verslaafd aan regels? Strategieën voor regelreductie en professionalisering in de verslavingsreclassering. Amersfoort / Den Haag: SVG (Foundation for the probation of offenders with a substance abuse problem) – NSOB.

Docters van Leeuwen, A., P.M. Karré, N. Hupkes & E. Wiemer (2010). Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. Den Haag: NSOB – Nederlandse Orde van Advocaten (The Netherlands Bar Association).

Karré, P.M. & M.J.W. van Twist (2009). Kwaliteit door verbinding in de publieke sector. Sigma, 2, 34-39.

Twist, M.J.W., M.A. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters (2009). Toekomst van de Rijksdienst – Een empirische en conceptuele verkenning van ‘het nieuwe tussen’. Den Haag: NSOB.

Twist, M.J.W. van, M.A. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters & M. van Ostaijen (2009). Vernieuwende verandering – Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing in de Rijksdienst. Den Haag: NSOB.

Twist, M.J.W. van, M.A. van der Steen, E. Wiemer & P.M. Karré (2009). Beelden van beheer – Een analyse van Beeldvorming over Staatsbosbeheer. Den Haag: NSOB.

Twist, M.J.W. & P.M. Karré (2008). Burenhulp in het openbaar bestuur? Een beschouwing over de twinning tussen de SVB en de IND. Bestuurswetenschappen, 4, 36-49.

Twist, M.J.W. & P.M. Karré (2008). Situatiebestendig en toekomstvast? Een nadere beschouwing over de twinning tussen de IND en de SVB. Den Haag: NSOB.

Twist, M.J.W., P.M. Karré & E. Wiemer (2008). Kwaliteit door (ver)binding – Over de borging van kwaliteit bij het OM. Den Haag: NSOB.

Twist, M.J.W. van & P.M. Karré (2007): Verkennende notitie Twinning. Den Haag: NSOB.

Montfort, C.J. van, D. van Est, P.M. Karré et. al. (2005). Publiek ondernemerschap – Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen. Den Haag: Algemene Rekenkamer.

Veld, R.J. in ‘t, E. Romein, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2003). Herstelwerk – Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt, rapport in opdracht van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Den Haag: Bestad –Bestuurskundig Advies.

Veld, R.J. in ‘t, G. Tan, J. van Angelen, P.M. Karré. A.J. Kruiter & L. Mertens (2003). Waar een wil is voor de levensweg, eindrapport project life cycle arrangementen. Den Haag: Veldwerk Beheer BV.

Veld, R.J. in ‘t, P.M. Karré, L. Mertens & E. Romein (2002). Versterking van binding tussen scholen en bedrijven. Den Haag: Bestad – Bestuurskundig Advies.

Veld, R.J. in ‘t, P.M. Karré, M. Luursema, L. Mertens & E. Romein (2002). Over binding. Notitie over voorstellen, rollen en plannen ter versterking van de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de Zuidvleugel van de Randstad. Den Haag: Bestad – Bestuurskundig Advies.